Pro Kelkkaniemi ry

Pro Kelkkaniemi ry on Klamilan sataman kehittämisyhdistys, joka on perustettu vuonna 2012.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia Klamilan sataman paikallisten ja laadukkaiden palveluiden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi, kehittää sataman palveluiden ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä sekä edistää lähialueen asukkaiden ja sataman vieraiden viihtyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa ja koordinoi satamasta kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä, osallistuu satamaa koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia, harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, osallistuu kehittämishankkeisiin sekä toteuttaa itse sataman kehittämistä edistäviä hankkeita.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii 2016 Jarmo Ahonen.


Pro Kelkkaniemen toteuttamia Leader -hankkeita:

  • Fish and Soul (2013)
  • Viihtyisä satama 1 (2013-2014)
  • Viihtyisän sataman kehittäminen ja investoinnit (2016- jatkuu 2018)